تاریخ و علم

در رابطه با موضوعات مختلف تاریخی و علمی جهان از دیرباز تاکنون.

تاریخ و علم

در رابطه با موضوعات مختلف تاریخی و علمی جهان از دیرباز تاکنون.

تاریخ و علم

در این وبلاگ سعی بر آن است که به موضوعات مختلف علمی و تاریخی با تکیه بر منابع و شواهد موثق و معتبر پرداخته شود. بنابراین هدف، آشنایی خوانندگان عزیز با مباحث علمی و تاریخی و نیز امکان تبادل نظرات و اطلاعات علمی طرفین است.

آخرین نظرات

اینجانب محسن محرابی دارندۀ مدرک کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه اصفهان، بجز رشتۀ تحصیلی خودم، علاقمند به مطالعه و تحقیق در رابطه با زیست شناسی، دیرینه شناسی، چینه شناسی فسیل، و... نیز هستم.

در این وبلاگ سعی بر آن دارم تا به موضوعات مختلف علمی و تاریخی با تکیه بر منابع و شواهد موثق و معتبر بپردازم. بنابراین هدف در این وبلاگ، آشنایی خوانندگان عزیز با مباحث علمی و تاریخی و نیز ایجاد بحث و تبادل نظر با ایشان است.