تاریخ و علم

در رابطه با موضوعات مختلف تاریخی و علمی جهان از دیرباز تاکنون.

تاریخ و علم

در رابطه با موضوعات مختلف تاریخی و علمی جهان از دیرباز تاکنون.

تاریخ و علم

در این وبلاگ سعی بر آن است که به موضوعات مختلف علمی و تاریخی با تکیه بر منابع و شواهد موثق و معتبر پرداخته شود. بنابراین هدف، آشنایی خوانندگان عزیز با مباحث علمی و تاریخی و نیز امکان تبادل نظرات و اطلاعات علمی طرفین است.

آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «زمین شناسی تاریخی :: 3- دوران مزوزوئیک» ثبت شده است

۲۰
خرداد


سیر و تحول موجودات زنده در دورانهای مختلف زمین شناسی؛

بخش 3: حیات جانوریِ دوران مزوزوئیک

  

نوشتۀ: محسن محرابی

 

ابردوران فانروزوئیک

همانطور که در مقالات قبلی شرح آن گذشت[1]، اَبَردوران یا اِئون فانروزوئیک دومین قسمت از تاریخ زمین است که از سه دوران پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک تشکیل شده است. هرکدام از این دورانها خود به دوره ها و زیردوره های مختلفی تقسیم میشوند. در این مبحث نیز به صورت اجمالی به دوران زمین شناسی مزوزوئیک (Mesozoic)[2] و موجودات زندۀ آن اشاره میگردد.

 

جدول دوران بندی دوران مزوزوئیک (Mesozoic) و موقعیّت قاره های آن. سمت راست این تصویر، شکل خشکیهای زمین و وضعیّت جابجایی قاره ها در طول دوران مزوزوئیک را نشان میدهد که رنگ زرد مربوط به آمریکای شمالی، سبز آمریکای جنوبی، آبی روشن متعلق به قارۀ آفریقا، قرمز از اوراسیا، آبی تیره مربوط به استرالیا و رنگ صورتی نیز متعلق به قطب جنوب میباشند. تقسیمات زمین شناسی این دوران نیز براساس استانداردهای جدول زمین شناسی اتحادیۀ بین المللی علوم زمین (IUGS) در سال 2016 صورت گرفته است. طرح از نگارنده.

*** 

  • محسن محرابی